keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Synkoopin sävellyskilpailu - Synkooppi's Composition Competition

[In English below]

SYNKOOPPI RY HAKEE VUONNA 2016 ITSELLEEN TUNNUSKAPPALETTA 


Vuonna 1969 perustettu Synkooppi ry on Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö. 47 vuotta täyttävän Synkoopin on vihdoin tullut aika saada arvoisensa tunnuskappale.
Sävellätkö juuri sinä sen?

Kilpailun voittanut kappale esitetään Synkoopin ja Korvat auki -yhdistyksen sävellyskonsertissa Kielikeskuksen juhlasalissa marraskuussa 2016. Voittaja palkitaan 100 euron lahjakortilla
nuottikauppa Ostinatoon. 
Kilpailu on kaikille avoin eli osallistujat voivat olla myös ainejärjestön ulkopuolelta. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä. Yksi henkilö tai ryhmä voi osallistua useammalla kappaleella.

Sävellyksen tulee olla laulu, joka soveltuu yhteislauluksi Synkoopin juhliin ja muihin tilaisuuksiin. Teksti voi olla alkuperäinen tai lainattu (säveltäjä on vastuussa tekijänoikeuksista), ja sen tulisi liittyä tavalla tai toisella esimerkiksi musiikkiin, musiikkitieteeseen, humanismiin, tieteen tai taiteen tekemiseen tai Synkooppi ry:hyn. Kilpailuun toimitettavan sävellyksen tulee sisältää vähintään sanat, melodian ja sointumerkit, ja sen tulee olla esitettävissä ilman säestystä tai kevyellä säestyksellä.

Voittajan valintaan sovellettavat kriteerit ovat kappaleen soveltuvuus yhteislauluksi, sen tai- teellinen arvo sekä suhde Synkooppi ry:hyn ja musiikkitieteeseen. Emme etsi sitsilaulua, vaan pitkäikäisen ja merkittävän musiikkitieteen aine- järjestön arvoista sävellystä. Tyyli on kuitenkin vapaa, joten sävellykset kuoroteoksista pop-balladeihin otetaan sääntöjen puitteissa vastaan.


SÄÄNNÖT:

1. Laulu voi olla yksi- tai moniääninen. Tyylilaji on vapaa.
2. Kilpailuun toimitettavan sävellyksen tulee sisältää vähintään sanat, melodian ja sointumerkit (mikäli soinnut eivät ilmene teoksesta).
3. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä.
4. Sävellys palautetaan .pdf-muodossa osoitteeseen synkoopinsavellys@gmail.com 16.10.2016 klo 23.59 mennessä. Myöhässä toimitettuja teoksia ei käsitellä. Sähköpostia hallinnoi henkilö, joka ei osallistu voittajakappaleen valintaan. 


Lisäksi sävellyksestä voi halutessaan toimittaa soivan näytteen .mp3-muodossa osoitteeseen synkoopinsavellys@gmail.com. Äänitiedosto nimetään seuraavasti: ”nimimerkki” – ”kappaleen nimi”.

Voittanut kappale on mahdollista sovittaa julkistuskonserttia varten laajemmalle soitin- ja lauluyhtyeelle. Sovituksen kokoonpanosta neuvotellaan voittajan kanssa erikseen.

Kilpailu raatiin kuuluvat
  • Irma Rinne, amanuenssi
  • Harri Vuori, lehtori
  • Synkooppi ry:n hallituksen edustaja
  • Synkooppi ry:n jäsen
Kilpailukutsu on ladattavissa .pdf-muodossa .
 
Kysymykset koskien sävellyskilpailua voi lähettää osoitteeseen: leo.niemi@helsinki.fi.

KOKENEET SÄVELTÄJÄT JA SÄVELTÄMISTÄ VASTA KOKEILEVAT,
ROHKEASTI MUKAAN!


Kilpailua sponsoroi nuottikauppa Ostinato http://ostinato.fi/


________________________________________________________________________________

SYNKOOPPI RY IS LOOKING FOR AN OWN TUNE THIS YEAR! 
Synkooppi ry is the subject association of Musicology at the University of Helsinki, founded in 1969. 47 years in the association have passed now without our very own tune – it is time to fix this! Could you be the one to compose a song worthy of our tradition?

The winning composition will be performed at a concert organised by Synkooppi and the contemporary music society Ears Open! The concert will be held in November 2016 at University of Helsinki Language Centre Hall. The winner will be rewarded with a gift card of 100 euros for Ostinato sheet music shop.


The competition is open for everyone inside or outside the subject association. You can participate alone or in a group. An individual or a group can participate with multiple compositions.

All participating compositions should be songs suitable to be performed together by all the members of Synkooppi, at parties and other events. The text of the song can be original or pre-existing (the composer must have obtained the permission of the copyright holder) and it should have some kind of a relation to music, musicology, humanities, science, arts or Synkooppi ry. A composition submitted for competition must include at least a text, a melody and chord symbols. It should be suitable for singing without accompaniment or with light accompaniment.

The criteria for selecting a winner are: suitability as a song performed together, artistic value and relation to Synkooppi ry and musicology. We are not looking for a commonplace singsong or a drinking song, but for a composition worthy of a significant student organization with a history. However, the style of the composition can be selected freely. All compositions from pop ballads to choir pieces fitting the rules will be considered. 

RULES OF PARTICIPATION:

1. The song can be composed for one or several voices. The style is free.
2. A composition submitted for competition must include at least a text, a melody and chord symbols (in case the chords are not written out in another form).
3. Compositions must be submitted under a pseudonym.
4. Compositions must be submitted in .pdf – format to synkoopinsavellys@gmail.com by 16th of October 2016, 23.59 (11.59 PM). Delayed entries will not be considered. The email is administrated by an individual not involved in selecting the winning composition. 


In addition, you have the option to submit an audio file in .mp3 -form to synkoopinsavellys@gmail.com. The file must be named in the following manner: “pseudonym” – “name of the composition”.

There is a possibility to make an arrangement of the winning composition for a bigger instrumental and vocal ensemble for the first performance. The setup of the ensemble will be negotiated separately with the winner. 

The Jury consists of
  • Irma Rinne, student advisor
  • Harri Vuori, lecturer
  • A representative of the board of Synkooppi ry
  • A member of Synkooppi ry
You will find the call for entries and information on participation as a .pdf-file here.
 
Any questions regarding the competition should be directed to leo.niemi@helsinki.fi.


HARD-BOILED COMPOSERS AND BEGINNERS ALIKE,
THE STAGE IS YOURS!